فایل ورد اثر اسانس مرزنجوش وحشي بر ويژگي هاي ميکروبي و شيميايي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان نگهداري شده در شرايط يخچال

لینک دانلود

 فایل ورد اثر اسانس مرزنجوش وحشي بر ويژگي هاي ميکروبي و شيميايي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان نگهداري شده در شرايط يخچال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر اسانس مرزنجوش وحشي بر ويژگي هاي ميکروبي و شيميايي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان نگهداري شده در شرايط يخچال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر اسانس مرزنجوش وحشي بر ويژگي هاي ميکروبي و شيميايي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان نگهداري شده در شرايط يخچال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر اسانس مرزنجوش وحشي بر ويژگي هاي ميکروبي و شيميايي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان نگهداري شده در شرايط يخچال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی اثر مرزنجوش وحشی بر مدت ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچالی صورت پذیرفت. بدین منظور از اسانس مرزنجوش وحشی با غلظت های %2/0% ، 3/0 و %4/0 بر روی فیله ماهی قزل آلا استفاده شد. آزمایش هایمیکروبی (بارکلی باکتریایی، باکتریهای سرمادوست، باکتری های اسید لاکتیک) و شیمیایی (پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموعبازهای نیتروژنی فرار) در طی زمان ( صفر تا 9 روز) با استفاده از روش های اندازه گیری های تکرار شده انجام گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای حاوی اسانس مرزنجوش وحشی به طور معنا داری تغییرات میکروبی وشیمیایی کمتری را در مقایسه با نمونه شاهدنشان می دادند(05 /0 < p (اما بویزه تیمارهای حاوی 3/0 و 4/0 اسانس در بسیاری از روزها اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند. در نتیجه اسانس مرزنجوش وحشی دارای خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی است و افزودن آن به فیله ماهی قزل آلا موجب کاهش رشد میکروب ها و کاهش اکسایش اسیدهای چرب و افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلا در دمای یخچالی می شود

توضیحات بیشتر