فایل ورد اثر افزودن پوشش هيدروکسي پروپيل متيل سلولز حاوي اسانس اسطوخودوس بر ويژگي هاي شيمايي فيله ماهي قزل الاي رنگين کمان نگه داري شده در شرايط سرد

لینک دانلود

 فایل ورد اثر افزودن پوشش هيدروکسي پروپيل متيل سلولز حاوي اسانس اسطوخودوس بر ويژگي هاي شيمايي فيله ماهي قزل الاي رنگين کمان نگه داري شده در شرايط سرد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر افزودن پوشش هيدروکسي پروپيل متيل سلولز حاوي اسانس اسطوخودوس بر ويژگي هاي شيمايي فيله ماهي قزل الاي رنگين کمان نگه داري شده در شرايط سرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر افزودن پوشش هيدروکسي پروپيل متيل سلولز حاوي اسانس اسطوخودوس بر ويژگي هاي شيمايي فيله ماهي قزل الاي رنگين کمان نگه داري شده در شرايط سرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر افزودن پوشش هيدروکسي پروپيل متيل سلولز حاوي اسانس اسطوخودوس بر ويژگي هاي شيمايي فيله ماهي قزل الاي رنگين کمان نگه داري شده در شرايط سرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دراین مطالعه تاثیرپوشش هیدروکسی پروپیل متیل سلولز غنیشده با اسانس اسطوخودوس بر ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss(در طی نگهداری در یخچال (دمای 4 درجه سانتی گراد) طی یک دوره 16 روزهمورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای کنترل (بدون پوشش)، تیمار پوشش هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تیمار هیدروکسی پروپیل متیل سلولزغنی شده با اسانس اسطوخودوس (با غلظت 1 و 5/1 در صد) به صورت دورهای تحت آزمایشهایشیمیایی شامل پراکسید، مقادیر تیوباربیوتیک اسید، مجموع بازهای نیتروژنی فرار و pH و آنالیز حسی مورد ارزیابی قرارگرفتند. تیمار پوششی حاوی هیدروکسی پروپیل متیل سلولزغنی شده با اسانس اسطوخودوس 5/1 به طور معنیداری در تمامی آزمایشها کمتر از مابقی تیمارها بود (05/0<p (و طبق بررسیهای حسی این تیمار فیله قزل آلای رنگین کمانتاانتهای دوره نگهداری،قابل مصرف بود.مطابق نتایج پوشش هیدروکسی پروپیل متیل سلولزغنی شده با اسانس اسطوخودوس 5/1 در نمونه های ماهی در صد توانست به عنوان یک نگهدارنده طبیعی عمر ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان را طی نگهداری در یخچال افزایش دهد.

توضیحات بیشتر