فایل ورد اثر پوشش کيتوزان- عصاره آبي عناب بر فساد ميکروبي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان

لینک دانلود

 فایل ورد اثر پوشش کيتوزان- عصاره آبي عناب بر فساد ميکروبي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر پوشش کيتوزان- عصاره آبي عناب بر فساد ميکروبي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر پوشش کيتوزان- عصاره آبي عناب بر فساد ميکروبي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر پوشش کيتوزان- عصاره آبي عناب بر فساد ميکروبي فيله ماهي قزل آلاي رنگين کمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

آبزیان بخش قابل توجهی از منابع تامین پروتیین مصرفی دنیا را تشکیل می دهند. این محصولات، فسادپذیری زیادی نسبت به عوامل محیطی دارند. مدت ماندگاری ماهی در شرایط معمولی 1تا 2 روز است. از روش های افزایش ماندگاری گوشت ماهی کاربرد پوشش هایخوراکی است. در این مطالعه پس از تهیه فیلههای ماهی قزل آلای رنگین کمان، محلول های پوشش دهی حاوی غلظت % 1 کیتوزان وغلظت های مختلف عصاره آبی عناب آماده شده و فیلهها در محلولهای مورد نظر غوطهور شدند. فیله های ماهی آماده شده در یخچال نگهداری شدند و تحت آزمایشات میکروبی قرار گرفتند. نتایج نشان داد شمارش کلی میکرواورگانیسمها، باکتریهای سرمادوست واینتروباکترها در نمونه شاهد از بقیه نمونهها بیشتر و اختلاف معنیدار با سایر نمونهها داشت. کاربرد پوششهای استفاده شده، تعداد میکرواورگانیسم ها را به صورت معنیدار نسبت به نمونه شاهد کاهش داد. بیشترین تاثیر کاهشی در غلظت1/5% عصاره آبی عناب مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصله پوشش کیتوزان حاوی عصاره آبی عناب می تواند به عنوان یک پوشش مناسب برای افزایش مدت ماندگاری فیله ماهی قزلآلای رنگینکمان مورد استفاده قرار گیرد

توضیحات بیشتر