فایل ورد اثر عصاره گياه مسواک، حرا و کنار بر خصوصيات کيفي ميوه موز کاونديش

لینک دانلود

 فایل ورد اثر عصاره گياه مسواک، حرا و کنار بر خصوصيات کيفي ميوه موز کاونديش دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر عصاره گياه مسواک، حرا و کنار بر خصوصيات کيفي ميوه موز کاونديش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر عصاره گياه مسواک، حرا و کنار بر خصوصيات کيفي ميوه موز کاونديش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر عصاره گياه مسواک، حرا و کنار بر خصوصيات کيفي ميوه موز کاونديش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

موز یک میوه فساد پذیر است که دارای عمر قفسهای کوتاه میباشد. استفاده از عصاره و اسانسهای گیاهی یکی از روشهای کاهش ضایعات پس از برداشت و افزایش عمر قفسهای میوه است. به همین دلیل مطالعهای انجام شد که عصارههای گیاهیروی موز کاوندیش اعمال گردید. موزهای سبز بالغ در معرض تیمار غوطه وری عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه مسواک (persica Salvadora ،(حرا (marina Avicennia (و کنار (christi-spina Ziziphus (با غلظت 500 میکرو لیتر در لیتر به مدتده دقیقه قرار گرفتند. میوهها در دمای (C 1 ± 25 (نگهداری شدند. در زمانهای (صفر، 7 ،14 و 21 روز) شاخصهای روشنایی ،b*،a* کروما و زاویه هیو رنگ پوست ، مواد جامد محلول کل TSS سفتی گوشت میوه، قهوهای شدن و نشت یونی پوست میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نگهداری میوه سبز بالغ تیمار شده با عصاره گیاهی در دمای 25 درجه سانتی گراد موجب افزایش عمر پس از برداشت میوه تا 21 روز شد. تیمار میوه موز با عصاره حرا و کنار در مقایسه با شاهد بطور معنی داری باعث حفظ رنگ سبز میوه، سفتی میوه ،TSS ، کاهش میزان قهوهای شدن و نشت یونی شد.

توضیحات بیشتر