فایل ورد اثر غلظت صمغ عربي به عنوان کمک خشک کن و پارامترهاي خشک کردن بر ويژگي هاي فيزيکي شيميايي و عملکردي پودر عصاره مالت خشک شده به روش پاششي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر غلظت صمغ عربي به عنوان کمک خشک کن و پارامترهاي خشک کردن بر ويژگي هاي فيزيکي شيميايي و عملکردي پودر عصاره مالت خشک شده به روش پاششي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر غلظت صمغ عربي به عنوان کمک خشک کن و پارامترهاي خشک کردن بر ويژگي هاي فيزيکي شيميايي و عملکردي پودر عصاره مالت خشک شده به روش پاششي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر غلظت صمغ عربي به عنوان کمک خشک کن و پارامترهاي خشک کردن بر ويژگي هاي فيزيکي شيميايي و عملکردي پودر عصاره مالت خشک شده به روش پاششي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر غلظت صمغ عربي به عنوان کمک خشک کن و پارامترهاي خشک کردن بر ويژگي هاي فيزيکي شيميايي و عملکردي پودر عصاره مالت خشک شده به روش پاششي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مطالعه، تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر دمای خشک کردن و غلظت صمغ عربی بر بازده تولید، خواص فیزیکیشیمیایی و جریان پذیری پودر عصاره مالت خشک شده به روش پاششی مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند تولید با استفاده از یک خشککن پاششی در مقیاسپایلوت انجام شد. دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی متغیرهای فرآیند بودند، بدین ترتیب که از صمغ عربی بهعنوان کمک خشککن در غلظتهای (w/w (30،20 و 40 %براساس وزن عصاره مالت و دمای هوای ورودی (140 ،160 و C180 (و بصورت همسو با محلول خوراک برای خشک کردن استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی، بازده تولید پودر، جریانپذیری و تخلخل افزایش، در حالیکه از مقدار رطوبت، فعالیت آبی، دانسیته توده، دانسیته ضربه، دانسیته ذره و جاذبالرطوبگی کاسته شد. از سوی دیگر دمای هوای ورودی بالاتر موجب افزایش انحلال پذیری پودرها گردید اما با افزایش غلظت صمغ عربی ، این مقدار کاهش یافت. بطور کلی دستیابی به بهترین نتیجه از نظر بازده تولید و همچنین تولید پودری با خواص فیزیکیشیمیایی و عملگرایی مطلوب با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای درگیر و موثر در فرآیند خشک کردن پاششی حاصل میشود. با استفاده از نتایج این پژوهش میتوان فرآیند خشک کردن و تولید پودر عصاره مالت را در مقیاس صنعتی و با حفظ ویژگیهای مطلوب پودر و کمترین افت کیفی انجام داد.

توضیحات بیشتر