فایل ورد اثرات آبياري و کود نيتروژني بر خصوصيات کيفي چاي Camellia sinensis (L.) O. Kuntze

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات آبياري و کود نيتروژني بر خصوصيات کيفي چاي Camellia sinensis (L.) O. Kuntze دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات آبياري و کود نيتروژني بر خصوصيات کيفي چاي Camellia sinensis (L.) O. Kuntze  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات آبياري و کود نيتروژني بر خصوصيات کيفي چاي Camellia sinensis (L.) O. Kuntze،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات آبياري و کود نيتروژني بر خصوصيات کيفي چاي Camellia sinensis (L.) O. Kuntze :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شاخسارههای گیاه چای قسمت قابل برداشت (محصول) بوتههای چای بوده و بهعنوان عوامل کلیدی تعیین کنندهی کیفیت چای در نظر گرفته میشوند که حداقل به میزان 70 درصد در ساختار کیفیت نوشابهی چای، موثر هستند. آب و کود نیتروژنیمهمترین نهادههای کشاورزی در تولید برگها و شاخسارههای چای هستند و در تعیین میزان کیفیت و بازارپسندی آن نقش مهمی بر عهده دارند. کیفیت چای نیز به سطوح نیتروژن، پلیفنلها و کافیین اجزای تشکیل دهندهی شاخسارههای چای بهشدت وابسته است. در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنی و آب آبیاری بر برخی از شاخصهای کیفی شاخسارههایچای برای اولین مرتبه در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن در استان گیلان بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش کاربرد کود نیتروژنی در دو تقسیط (اواخر اردیبهشت و اواسط تیر) باعث کاهش سطح کیفی چای میشود. افزایش مقدار کودنیتروژنی باعث کاهش میزان پلیفنلها و مواد جامد محلول در آب و افزایش میزان کافیین و نیتروژن موجود در شاخسارههای چای گردید. تاثیر آبیاری بر بهبود وضعیت کیفی شاخسارههای چای فقط در فصل تابستان مشاهده شد. بهمنظور حفظ تعادل بین عملکرد و کیفیت چای تولیدی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، برای شرایط آبیاری کامل، کاربرد 200 تا 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در شرایط دیم کاربرد 100 تا 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه میشود

توضیحات بیشتر