فایل ورد اثرات مخلوط کردن روغنهاي دانه کنجد، اوليين پالم و کانولا بر ميزان تشکيل ديانهاي مزدوج در طي فرايند حرارتي

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات مخلوط کردن روغنهاي دانه کنجد، اوليين پالم و کانولا بر ميزان تشکيل ديانهاي مزدوج در طي فرايند حرارتي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات مخلوط کردن روغنهاي دانه کنجد، اوليين پالم و کانولا بر ميزان تشکيل ديانهاي مزدوج در طي فرايند حرارتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات مخلوط کردن روغنهاي دانه کنجد، اوليين پالم و کانولا بر ميزان تشکيل ديانهاي مزدوج در طي فرايند حرارتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات مخلوط کردن روغنهاي دانه کنجد، اوليين پالم و کانولا بر ميزان تشکيل ديانهاي مزدوج در طي فرايند حرارتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

روغنها و چربیهای خوراکی به وسیله حرارت و در حضور اکسیژن دچار اکسایش میشوند و ترکیبات مضری را تولید میکنند که اثرات سویی همچون بیماریهای قلبی، سرطان و پیری زودرس را در فرد ایجاد میکند. از آن جایی که پایداری روغنها درمقابل اکسایش متفاوت میباشد لذا در این پژوهش سعی بر آن بود که به وسیله مخلوط کردن روغنهای دانه کنجد، کانولا و اولیین پالم با نسبتهای مختلف، فرمولاسیونی به دست بیاوریم که به وسیله آن پایداری روغن را در برابر اکسایش بالا ببریم.بدین منظور جذب فرابنفش نمونهها در طول موج 233 نانومتر برای روغنهای دانه کنجد، اولیین پالم، کانولا و مخلوط آنها بانسبتهای مختلف در دمای 170 درجه سانتیگراد و به مدت 18 ساعت جهت پی بردن به میزان دیان مزدوج تولید شده ناشی از اکسایش حرارتی ارزیابی شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری (05/0<P ( نشان داد که کمترین تغییرات شاخص دیانمزدوج متناظر با بیشترین پایداری اکسایشی، ابتدا برای نسبت مساوی روغنهای دانه کنجد: اولیین پالم: کانولاو سپس مخلوط 50:50 روغنهای کنجد: اولیین پالم ومخلوط 80: 20 روغنهای اولیین پالم :کنجد ثبت گردید و بیشترین تغییرات دیان مزدوج متناظر با کمترین پایداری اکسایشی در طی 18 ساعت حرارت دهی به ترتیب برای روغن کانولا خالص، سپس مخلوط 80:20 و 70 :30روغنهای کانولا :دانه کنجد ثبت گردید.

توضیحات بیشتر