فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي به دو روش غوطهوري و پاششي بر کيفيت چيپس سيبزميني

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي به دو روش غوطهوري و پاششي بر کيفيت چيپس سيبزميني دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي به دو روش غوطهوري و پاششي بر کيفيت چيپس سيبزميني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي به دو روش غوطهوري و پاششي بر کيفيت چيپس سيبزميني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي اثر پوشش دهي صمغ فارسي به دو روش غوطهوري و پاششي بر کيفيت چيپس سيبزميني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

سیب زمینی بعد از گندم، برنج و ذرت چهارمین ماده غذایی اصلی ساکنان روی زمین است و چیپس سیب زمینی در بین غذاهای میان وعده، سهم بازار قابل توجهی دارد. توجه به میان وعدههای غذایی کم کالری، تولید فراوردههایی با کیفیت بالا و درعین حال کمچرب رابیش از پیش ضرروی میسازد. در نتیجه با توجه به اهمیت هیدروکلوییدها در محصولات کمچرب یا فاقد چربی و نیز قیمت بالایصمغهای تجاری، توجه به هیدروکلوییدهای بومی و کاربرد آنها و تاثیری که بر کیفیت محصول دارند بسیار ضروری است. در این پژوهش تاثیر پوششدهی چیپس سیبزمینی توسط صمغ بومی فارسی در غلظتهای 0/25و0/5 درصد) به دو روش غوطهوری و پاششی بر کیفیت چیپسهای سیبزمینی سرخ شده به روش عمیق در روغن 190 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده با پوششدهی سطح چیپس با صمغ شاهد افزایش سفتی چیپس بودیم که با افزایش میزان غلظت صمغ و استفاده از روش غوطهوری این تغییر معنیدار شد. بیشترین و کمترین تغییرات کلی رنگ به ترتیب به نمونه صمغ فارسی 0/25درصد باروش غوطه وری و شاهد اختصاص یافت. در آزمون حسی بیشترین امتیاز رنگ به نمونه شاهد مربوط بود و بین دو روش غوطهوری و پاششی تفاوت معناداری ملاحظه نگردید. بیشترین سفتی بافت به نمونه پوشش داده شده با صمغ فارسی 0/5درصد باروش غوطه وری اختصاص یافت در خصوص بو، شکل ظاهری، طعم و پذیرش کلی تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف ملاحظه نگردید. در نتیجه صمغ فارسی جهتپوشش دهی از لحاظ کیفیت چیپس سیبزمینی مناسب می باشد

توضیحات بیشتر