فایل ورد ارزيابي تاثير عصاره عناب به عنوان افزودني فراسودمند بر برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي نان همبرگري

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي تاثير عصاره عناب به عنوان افزودني فراسودمند بر برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي نان همبرگري دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تاثير عصاره عناب به عنوان افزودني فراسودمند بر برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي نان همبرگري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تاثير عصاره عناب به عنوان افزودني فراسودمند بر برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي نان همبرگري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تاثير عصاره عناب به عنوان افزودني فراسودمند بر برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي نان همبرگري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر افزودن ترکیبی از عصاره عناب و عناب خشک ریز شده بر روی برخی از خواص فیزیکوشیمیایی نان همبرگری شامل فعالیت آبی، بافت نمونه، حجم مخصوص، درصد رطوبت و pH مورد مطالعه قرار گرفت. عصاره عناب و عناب خشک در سه سطح وزنی 5%عصاره و 5 %عناب خشک ، 6 %عصاره و 4 %عناب خشک و 4 %عصاره و 6 %عناب خشک در فرمولاسیون خمیر مصرفی برای تولید نانمورد استفاده قرار گرفتند و اثرات آنها برروی موارد فوق در 3 بازه زمانی 2 ساعت، 1 و 3 روز پس از پخت، تعیین و نتایج به دست آمده با نمونه شاهد مقایسه شد. پس از ارزیابی نتایج فعالیت آبی، بافت نمونه، حجم مخصوص و درصد رطوبت در بازه های زمانی فوق تغییر چشمگیری در هیچکدام از نمونه ها مشاهده نشد اما با گذشت زمان مقدار pH در تمامی نمونه ها رو به کاهش بود.

توضیحات بیشتر