فایل ورد ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي محلول شکرتحت تاثير تکنيک تبادل يوني و دما

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي محلول شکرتحت تاثير تکنيک تبادل يوني و دما دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي محلول شکرتحت تاثير تکنيک تبادل يوني و دما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي محلول شکرتحت تاثير تکنيک تبادل يوني و دما،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي خصوصيات فيزيکوشيميايي محلول شکرتحت تاثير تکنيک تبادل يوني و دما :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در صنعت قند به دلیل نیاز مصرفکننده به محصولی با کیفیت و متنوع از تکنیک تبادل یونی جهت تغییر خصوصیات شیمیایی نمونه استفاده میکنند. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی بریکس، pH ،رنگ و هدایت الکتریکی محلول شکر خام و سفید تحت تاثیررزین کاتیونی، دمای 70 درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت و رزین آنیونی بود. نتایج نشان داد که با استفاده از رزین میزان بریکسنمونههای تولیدی کاهش یافت. همچنین رزین کاتیونی و اعمال دمای 70 درجه سانتیگراد در کاهش میزان pH موثر بود و کاربرد رزین آنیونی موجبات افزایش این پارامتر را مهیا ساخت. علاوه بر این کاهش رنگ هر دو محلول قندی را در حضور رزین نشان داد و با کاربرد رزین کاتیونی و آنیونی در مورد محلول شکر خام روندی کاملا نزولی در کاهش میزان رنگ مشاهده گردید و در مورد شکر سفید کاهشرنگ در ارتباط مستقیم با pH بود و بعد از استفاده از رزین آنیونی اندکی افزایش رنگ مشاهده شد. از سوی دیگر نتایج بیانگر افزایش هدایت الکتریکی با استفاده از رزین کاتیونی بود. به گونهای که نمونه تحت تیمار رزین کاتیونی و دمای 70 درجه سانتی گراد دارای بیشترین هدایت الکتریکی بود.

توضیحات بیشتر