فایل ورد ارزيابي خواص زيست فعالي پروتيين هيدروليز شده استخراج شده از ماهي کامل کيلکاي معمولي cultriventris Clupeonella (به منظور افزودني موادغذايي)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي خواص زيست فعالي پروتيين هيدروليز شده استخراج شده از ماهي کامل کيلکاي معمولي cultriventris Clupeonella (به منظور افزودني موادغذايي) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي خواص زيست فعالي پروتيين هيدروليز شده استخراج شده از ماهي کامل کيلکاي معمولي cultriventris Clupeonella (به منظور افزودني موادغذايي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي خواص زيست فعالي پروتيين هيدروليز شده استخراج شده از ماهي کامل کيلکاي معمولي cultriventris Clupeonella (به منظور افزودني موادغذايي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي خواص زيست فعالي پروتيين هيدروليز شده استخراج شده از ماهي کامل کيلکاي معمولي cultriventris Clupeonella (به منظور افزودني موادغذايي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به بررسی خواص زیست فعالی شامل فعالیت آنتیاکسیدانی پروتیین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی Clupeonella( (cultriventrisه با آنزیم آلکالاز میپردازد. فعالیت-حذف رادیکال آزاد DPPH ،فعالیت چلاته کردن یون آهن فرو و مهار رادیکالABTS برای 5 غلظت (5،4،3،2،1 (پروتیین هیدرولیز شده محاسبه شد. بیشترین مقدار فعالیت-حذف رادیکال DPPH ،شلاته کردن یون آهن فرو و مهار رادیکال ABTS غلظتهای تهیه شده از پروتیین هیدرولیز شده به ترتیب، 49/68 ،%75/37 %و 32/85 %اندازهگیری شد. در نتیجه میتوان گفت هیدرولیز آنزیمی ماهی کیلکا منجر به تولید پپتیدهایی با خواص آنتیاکسیدانی میگردد و میتواند بعد از تایید مطالعات کلینیکی به عنوان افزودنی مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

توضیحات بیشتر