فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي فيزيکي دانه وآرد دانه ماشک گل خوشه اي به عنوان يک منبع پروتييني بومي جديد

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي فيزيکي دانه وآرد دانه ماشک گل خوشه اي به عنوان يک منبع پروتييني بومي جديد دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي فيزيکي دانه وآرد دانه ماشک گل خوشه اي به عنوان يک منبع پروتييني بومي جديد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي فيزيکي دانه وآرد دانه ماشک گل خوشه اي به عنوان يک منبع پروتييني بومي جديد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ويژگي هاي فيزيکي دانه وآرد دانه ماشک گل خوشه اي به عنوان يک منبع پروتييني بومي جديد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

در این پژوهش با توجه به پتانسیل استفاده ار دانه ماشک گل خوشه ای به عنوان یک منبع پروتیینی جدید، برخی خواص مکانیکی دانه ماشک گل خوشه ای شامل ابعاد، جرم هزار دانه و دانسیته توده به عنوان یک دانه حبوبات بومی بررسی گردید. ابعاد این دانه شامل طول،نیز توده دانسیته و g 14/0±5/76 دانه هزار جرم، میلیمتر 5/38±0/02 و 5/37±0/04 ،5/40±0/21 معادل ترتیب به ضخامت و عرضبرابر 778/8 m3/kg بود. پارامترهای رنگی L ،a و b نیز به منظور مقایسه با خصوصیات رنگی سایر آرد مورد اندازه گیری قرار گرفت.

توضیحات بیشتر