فایل ورد استخراج آنتوسيانينها از تفاله انگور قرمز (فخري) با استفاده از نانوذرات جاذب مغناطيسي پلي وينيل الکل به روش اسپکتروفتومتري مريي فرابنفش

لینک دانلود

 فایل ورد استخراج آنتوسيانينها از تفاله انگور قرمز (فخري) با استفاده از نانوذرات جاذب مغناطيسي پلي وينيل الکل به روش اسپکتروفتومتري مريي فرابنفش دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استخراج آنتوسيانينها از تفاله انگور قرمز (فخري) با استفاده از نانوذرات جاذب مغناطيسي پلي وينيل الکل به روش اسپکتروفتومتري مريي فرابنفش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استخراج آنتوسيانينها از تفاله انگور قرمز (فخري) با استفاده از نانوذرات جاذب مغناطيسي پلي وينيل الکل به روش اسپکتروفتومتري مريي فرابنفش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استخراج آنتوسيانينها از تفاله انگور قرمز (فخري) با استفاده از نانوذرات جاذب مغناطيسي پلي وينيل الکل به روش اسپکتروفتومتري مريي فرابنفش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این کار پژوهشی از نانو جاذب بر پایه نانو ذرات مغناطیسی پلی وینیل الکل جهت استخراج آنتوسیانین از تفاله انگور قرمز رقم فخری افزایش یافت و3 =qt ظرفیت جذب (برحسب g/mg (استفاده گردید. با کاهش pH محلول از 8 به 3 راندمان جذب برحسب (%) وpH مناسبترین pH انتخاب گردید. با افزایش غلظت اولیه رنگ (آنتوسیانینها) از 30 به 90 L/mg ،راندمان جذب برحسب (%) و qtظرفیت جذب (برحسب g/mg (افزایش یافت. با افزایش دمای محلول از20 درجه سانتیگراد به 40 درجه سانتیگراد، راندمان جذب بر حسب (%) و qt ظرفیت جذب (برحسب g/mg (افزایش یافت. با افزایش غلظت جاذب ازL/mg 20 به L/mg 40 ،راندمان جذب بر حسب (%) و qt ظرفیت جذب (برحسب g/mg (کاهش یافت. با افزایش زمان تماس از 1 تا 10 دقیقه، راندمان جذب بر حسب (%) و qt ظرفیت جذب (برحسب g/mg (افزایش یافت

توضیحات بیشتر