فایل ورد استخراج ترکيبات فنولي از برگ گياه گلپر(Heracleum persicum) به کمک امواج فراصوت

لینک دانلود

 فایل ورد استخراج ترکيبات فنولي از برگ گياه گلپر(Heracleum persicum) به کمک امواج فراصوت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استخراج ترکيبات فنولي از برگ گياه گلپر(Heracleum persicum) به کمک امواج فراصوت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استخراج ترکيبات فنولي از برگ گياه گلپر(Heracleum persicum) به کمک امواج فراصوت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استخراج ترکيبات فنولي از برگ گياه گلپر(Heracleum persicum) به کمک امواج فراصوت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنولی هستند که مهمترین آنتیاکسیدانهای طبیعی بشمار میآیند. بسیاری از ترکیبات طبیعی در برگ گیاهان مانند فلاونوییدها، کاتچینها، لیگانن و اسید فنولیک در گیاهان خوراکی نظیر برگ گیاه گلپر خصوصیات آنتیاکسیدانی وخصوصیات پزشکی نیز دارند. علاوه بر این استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی در جهت کاهش ریسک خطر به بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان و اختلالات عصبی استفاده میگردد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تاثیر پارامترهای مستقل در فرآیند نظیر زمان استخراج، دمای استخراج و نسبت جامد به حلال با طرح مرکب مرکزی و بهینهسازی محتوی فنلی کل عصارهی برگ گیاه گلپر بود. نتایج بدستآمده نشان داد که تاثیر پارامتر مستقل نظیر مدت زمان استخراج در روش فراصوت به تنهایی بر محتوی ترکیبات فنلی در سطح 5 درصد معنیدار بوده است. بر این اساس پاسخ مورد آزمون (محتوی ترکیبات فنولی کل) در این پژوهش با آنالیز آماری صورت گرفته بهترین مدل برازش شده، مدل خطی پیشنهاد شد. علاوه بر این تاثیر دما با گذشت زمان بر میزان استخراج ترکیبات فنلی حاصل از عصاره برگ گیاه گلپر بصورت تقریبا خطی بوده و با افزایش دمای استخراج خصوصا در نسبتهای بالاتر جامد به حلال موجب افزایش میزان ترکیبات فنلی عصاره میگردد. در نهایت صحت برازش مدل توسط دادههای حاصل از آزمایشات واقعی در مقابل مدل پیشگویی، تایید مدلRSM را نشان داد.

توضیحات بیشتر