فایل ورد استخراج و تعيين فلاونوييدهاي موجود در پوسته ي سبز پسته به روش ميکرواستخراج مايع-مايع پخشي طيف سنجي نوري ماوراي بنفش مريي

لینک دانلود

 فایل ورد استخراج و تعيين فلاونوييدهاي موجود در پوسته ي سبز پسته به روش ميکرواستخراج مايع-مايع پخشي طيف سنجي نوري ماوراي بنفش مريي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استخراج و تعيين فلاونوييدهاي موجود در پوسته ي سبز پسته به روش ميکرواستخراج مايع-مايع پخشي طيف سنجي نوري ماوراي بنفش مريي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استخراج و تعيين فلاونوييدهاي موجود در پوسته ي سبز پسته به روش ميکرواستخراج مايع-مايع پخشي طيف سنجي نوري ماوراي بنفش مريي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استخراج و تعيين فلاونوييدهاي موجود در پوسته ي سبز پسته به روش ميکرواستخراج مايع-مايع پخشي طيف سنجي نوري ماوراي بنفش مريي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

پوستههای پسته حاوی مقادیری از ترکیبات فنولی میباشند که پس از جمع آوری باید فراوری شوند تا سبب آلودگی محیط زیست نشوند. جهت تعیین و استخراج ترکیبات فنولی از پوستهی پسته از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی استفاده شد که روشی کم هزینه و دردسترس است و سپس توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مریی - ماوراءبنفش غلظت ترکیبات تعیین گردید و پارامترهای موثر بر فراینداستخراج بررسی شد. با توجه به نتایج از میان پارامترهای بررسی شده ،pH ، غلظت عامل کمپلکس دهنده ، حجم حلال پخشی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.حلالهای کلروفرم و اتانول به ترتیب به عنوان حلال استخراجی و پخشی استفاده شدند. نمودار کالیبراسیون دربازه ی 5-0/5خطی بود و با R2 برابر 0/9982بدست آمد

توضیحات بیشتر