فایل ورد امکانسنجي پوستگيري کيوي با فناوري حرارتدهي پرتو مادون قرمز

لینک دانلود

 فایل ورد امکانسنجي پوستگيري کيوي با فناوري حرارتدهي پرتو مادون قرمز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد امکانسنجي پوستگيري کيوي با فناوري حرارتدهي پرتو مادون قرمز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد امکانسنجي پوستگيري کيوي با فناوري حرارتدهي پرتو مادون قرمز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد امکانسنجي پوستگيري کيوي با فناوري حرارتدهي پرتو مادون قرمز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

استفاده از مواد شیمیایی و حجم بالای آب در پوستگیری کیوی به روش متداول قلیایی، مشکلات قابل توجهی را برای محیط زیست ایجاد کرده است. همچنین با توجه به بحران منابع آبی ایران و جهان، نیازمند جایگزین کردن فناوریهای نوینی در صنعت غذا هستیم کهبتواند مصرف آب را تا حد امکان کاهش دهد. در این پژوهش، فناوری حرارتدهی مادونقرمز به عنوان روشی نوین برای جداسازی پوست کیوی به منظور حذف آب و مواد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. کیوی در حال چرخش با لامپ مادونقرمز حرارت داده شد. اثرات توان دستگاه (850-250 وات)، فاصله منبع پرتودهی از نمونه (70-10 میلیمتر) و مدت زمان پرتودهی (125 -45 ثانیه) بر روی عملکردپوستگیری کیوی بررسی گردید. پوستگیری قلیایی به عنوان تیمار کنترل در نظر گرفته شد. پارامترهای عملیاتی پرتودهی مادونقرمز باروش سطح پاسخ بهینهسازی گشت. حرارتدهی با توان 557 وات، فاصله 59 میلیمتر و زمان 125 ثانیه به عنوان شرایط عملیاتی بهینه به دست آمد که پاسخهای اندازهگیری شده در این شرایط شامل قابلیت پوستگیری %100 ،سهولت 7/4 ،رطوبت از دست رفته %41/0، وزن از دست رفته %44/6 و دمای سطحی C °74 بودند. کیویهای پوستگیری شده با پرتودهی مادونقرمز نسبت به نمونه کنترل به طور معناداری وزن از دست رفته و دمای سطحی پایینتری داشتند.

توضیحات بیشتر