فایل ورد اندازه گيري وارزيابي فلزات سنگين (سرب و کادميوم) در ادويه هاي زرد چوبه ،دارچين وزنجبيل به روش جذب اتمي کوره اي

لینک دانلود

 فایل ورد اندازه گيري وارزيابي فلزات سنگين (سرب و کادميوم) در ادويه هاي زرد چوبه ،دارچين وزنجبيل به روش جذب اتمي کوره اي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اندازه گيري وارزيابي فلزات سنگين (سرب و کادميوم) در ادويه هاي زرد چوبه ،دارچين وزنجبيل به روش جذب اتمي کوره اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اندازه گيري وارزيابي فلزات سنگين (سرب و کادميوم) در ادويه هاي زرد چوبه ،دارچين وزنجبيل به روش جذب اتمي کوره اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اندازه گيري وارزيابي فلزات سنگين (سرب و کادميوم) در ادويه هاي زرد چوبه ،دارچين وزنجبيل به روش جذب اتمي کوره اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ادویه ها از دیر باز مورد توجه بشر بوده اند ، ولی در قرن حاضر توجه بیشتری به این گیاهان شده است . اقلام مختلف ادویه منشاء گیاهی داشته ومستقیما یا پس از فرایندهای ویژه جهت ایجاد عطر ، طعم ورنگ در مواد غذایی از دیر باز بکار می رفته اند .این فراورده ها ممکناست بر اثر استفاده از مواد اولیه ناسالم یا پیروی از روشهای فرایند نادرست وغیر بهداشتی ویا عدم توجه به نکات لازم وضروری در موردبسته بندی ، علاوه بر دارا بودن عوامل میکروبی مربوط به گیاه در بسیاری از موارد دچار آلودگی فلزات سنگین نیز می باشند . فلزات سنگین به عنوان آلاینده های محیط زیست ، آب وغذا یک خطر بالقوه برای موجودات زنده محسوب می شوند . در پژوهش حاضرارزیابی دو فلز سرب وکادمیوم در ادویه های زردچوبه ، دارچین و زنجبیل مد نظر قرار گرفت . برای این منظور از سه ادویه فوق عرضهشده در بازار ایران ( 4 نمونه از هر ادویه که دو نمونه بصورت بسته بندی و دو نمونه بصورت غیر بسته بندی وجمعا 12 نمونه ) تهیه شده وپس از آماده سازی وهضم نمونه ها ، مقدار سرب و کادمیوم با استفاده از روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی کوره ای (AAS-GF(اندازه گیری شد. نتایج ارزیابی نشان داد که در 3 سری نمونه های مورد آزمایش ، میانگین سرب در ادویه های دارچین، زردچوبه و زنجبیل به ترتیب 772/0، 700/3 و NDمیلی گرم بر کیلوگرم نمونه خشک ومیانگین کادمیوم اندازه گیری شده در ادویه های دارچین، زردچوبه و زنجبیل به ترتیب 206/0 ؛015/0 و030/0 میلی گرم بر کیلوگرم نمونه خشک می باشد. میانگین میزان سرب بدست آمده از بررسی های فوق کمتر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی می باشد، اما میزان سرب یکی از نمونه های غیر بسته بندی زرد چوبه از حد مجاز آن بیشتر میباشد.بر اساس انجمن محصولات گیاهی امریکا (AHPA (میزان حد مجاز فلزات سنگین سرب وکادمیوم در گیاهان مربوط به رژیمغذایی به ترتیب 10 و 1/4میکروگرم در روز می باشد (2009-AHPA.(بیشترین میزان آلودگی سرب در زردچوبه وکمترین آن در زنجبیل و همچنین بیشترین میزان آلودگی کادمیوم در دارچین وکمترین آن در زردچوبه می باشد.

توضیحات بیشتر